Силарсил (Silarsil)

Додаткове джерело флавоноїдів з метою поліпшення функціонального стану печінки при хронічних захворюваннях і інтоксикаціях (в тому числі алкогольної)


Знайти в аптеці